Ügyfélszolgálat  
 

TELC Nyelvvizsga

A vizsga részei és tartalmuk

A TELC vizsga beszédcentrikus és a hétköznapi kommunikációra épít. A feladatok a köznapi társalgásban előforduló általános témákból kerülnek kiválasztásra (pl. munka, tanulás, utazás, szabadidő, hobbi, család)


Angol A2 - belépőfok:
nemzetközi, honosítható nyelvvizsga
 

  értékelés kezdés (időtartam)
nyelvtani teszt 13 pont 15 perc
hallott szöveg értése (magnó) 24 pont 20 perc
olvasott szöveg értése: 24 pont 30 perc
levélírás 12 pont 15 perc
írásbeli össz. 73 pont 80 perc
  értékelés kezdés (időtartam)
felkészülési idő - nincs
kapcsolatfelvétel 27 pont kezdés: 12.00 óra után, egyéni időpontok szerint
(10 perc)
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 27 pont   25 perc

Írásbeli vizsga részei:

 • A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével 10 nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második részben egy összefüggő szövegbe 8 üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani nyelvtani, lexikai, mondattani szempontok alapján.
 • A hallott szöveg értés vizsgarész alatt három különböző szöveg kerül feldolgozásra, 20 megadott állításról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. Az első rész a globális értést, a második a részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri.
 • Az olvasott szövegértés során a vizsgázónak az első feladatban 4 rövid szöveget kell 8 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján. A második feladat során egy összefüggő szöveget kell feldolgozni kérdések segítségével (4 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni). A harmadik feladatban 6 hirdetés alapján 4 állításnak kell párt találnia.
 • A levélírás során a vizsgázónak a megadott téma és szempontok alapján (3 előre megadott tartalmi elem belefoglalásával) kell általában hivatalos vagy félhivatalos levelet írnia.

Szóbeli vizsga részei:

 • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés.
 • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában egy cikket kapnak, ami alapján kell véleményt nyílvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
 • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak. 

Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli vizsgán is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot, illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi komplex bizonyítványt kap. Ezt kell honosíttatni ún. általános eljárásban a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál. Egyéb esetben a vizsga sikertelen. A vizsgát korlátlan számban lehet megismételni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsa államilag nem elismert, honosítani kell a magyar államilag elismert komplex bizonyítvány megszerzéséhez.  A hallott szöveg értés pontszámát az írásbeli vizsgarészhez adják hozzá.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 15 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga általában 2 fő vizsgázó között zajlik.

Vissza a lap tetejére!


Német A2 - belépőfok:

  értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 15 pont 30 perc
fogalmazási készség 15 pont 20 perc
írásbeli össz. 30 pont 50 perc
hallott szöveg értése (magnó) 15 pont 20 perc
felkészülési idő - 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 15 pont egyéni időpontok szerint
(15 perc)
véleménykifejtés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 30 pont 35 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (36 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (legfeljebb 60 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Írásbeli vizsga részei:

 • Az olvasott szövegértés 3 feladatból áll, az elsőben a globális értés mérésére a vizsgázónak egy összefüggő szöveg olvasása után kell 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnia. A második feladatban komplex értés igazolására egy összefüggő szöveg olvasása után kell 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnia. A harmadikban pedig szelektív olvasási feladat keretében 8 rövid hirdetés alapján 5 állításnak kell párt találni.
 • A fogalmazási készség első részében előre megadott szöveg alapján kell a vizsgázóknak a hiányos részeket kitölteniük. A levélírás során pedig egy rövid magánlevelet kell írni. A feladatban megadott négy pont közül hármat kell kiválasztani, amiről a vizsgázó a levelet megírja.

Szóbeli vizsga részei:

 • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés.
 • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában különböző információkat és képeket kapnak, ezekkel kapcsolatban kell véleményt nyílvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
 • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá.
Három feladatból áll ez a vizsgarész. Az elsőben a globális értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
A második feladatban komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
Végül szelektív értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 kérdésre válaszolnak 9 előre megadott válaszlehetőségből. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga általában 2 fő vizsgázó között zajlik.

Vissza a lap tetejére!


Angol / Német B1 - alapfok:

  értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 75 pont 9.00-10.30
(90 perc)
nyelvtani teszt 30 pont
hivatalos vagy félhivatalos levél 45 pont 60 perc
baráti e-mail 30 pont
írásbeli össz. 180 pont 150 perc
  értékelés kezdés (időtartam)
hallott szöveg értése (magnó) 75 pont 11.30 - 12.00
(30 perc)
felkészülési idő - 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 75 pont kezdés: 12.30 óra után, egyéni időpontok szerint
(15 perc)
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 150 pont 30 + 35 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (198 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60 %-os teljesítményt, nemzetközi és magyar részbizonyítványt is kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga részei:

 • Az olvasott szövegértés során a vizsgázónak az első feladatban 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján. A második feladat során egy összefüggő szöveget kell feldolgozni kérdések segítségével (3 lehetséges válasz közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani). A harmadik feladatban 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni (12 közül választhat a vizsgázó).
 • A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével 10 nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második részben egy összefüggő szövegbe 10 üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani nyelvtani, lexikai, mondattani szempontok alapján.
 • A levélírás során a vizsgázónak 2 levelet kell megírnia, tetszőleges sorrendben összesen 60 perc alatt.
  Egy félhivatalos vagy magánlevelet a megadott téma és szempontok alapján, terjedelme  150-200 szó kell legyen. A másik egy baráti e-mail, rövid utasítás alapján kell elkészíteni és minimum 60 szót kell tartalmazni.

Szóbeli vizsga részei:

 • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés.
 • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában különböző információkat és képeket kapnak, ezekkel kapcsolatban kell véleményt nyílvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
 • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá.
A magnós vizsgarész során három különböző feladattal találkozik a vizsgázó. Az első rész a globális értést,ami egy párosító feladat és 1x lehet meghallgatni. A második feladat a komplex értést vizsgálja, igaz-hamis állításokkal, 2x lehet meghallgatni. Az utolsó rész a szelektív értést méri, feleletválasztós teszt segítségével, 2x lehet meghallgatni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga általában 2 fő vizsgázó között zajlik.

Vissza a lap tetejére!


Angol / Német B2 - középfok:

  értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 75 pont 9.00-10.30
(90 perc)
nyelvtani teszt 30 pont
hivatalos vagy félhivatalos levél 45 pont 60 perc
baráti e-mail 30 pont
írásbeli össz. 180 pont 150 perc
  értékelés kezdés (időtartam)
hallott szöveg értése (magnó) 75 pont 11.30 - 12.00
(30 perc)
felkészülési idő - 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 75 pont kezdés: 12.30 óra után, egyéni időpontok szerint
(15 perc)
prezentáció
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 150 pont 30 + 35 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (198 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60 %-os teljesítményt, nemzetközi és magyar részbizonyítványt is kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga részei:

 • Az olvasott szövegértés során a vizsgázónak az első feladatban 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján. A második feladat során egy összefüggő szöveget kell elolvasni majd 5 feleletválasztós tesztkérdést megválaszolni (3 lehetséges válasz közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani). A harmadik feladatban 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni (12 közül választhat a vizsgázó).
 • A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével 10 különböző nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második részben egy összefüggő szövegbe 10 üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani nyelvtani, lexikai, mondattani szempontok alapján.
 • A levélírás során a vizsgázónak 2 levelet kell megírnia, tetszőleges sorrendben összesen 60 perc alatt.
  Egy félhivatalos vagy magánlevelet a megadott téma és szempontok alapján, terjedelme  150-200 szó kell legyen. A másik egy baráti e-mail melyet rövid utasítás alapján kell elkészíteni és minimum 80 szót kell tartalmazni.

Szóbeli vizsga részei:

 • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés. Ez a vizsgarész nem kerül értékelésre.
 • A prezentáció során a vizsgázók az előre megadott témák közül 2 db-ot kapnak a vizsgán, amelyből aztán választhatnak egyet amit elő kell adniuk. Az előre megadott témák listáját itt található: » angol szóbeli témák «  » német szóbeli témák «  
 • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában egy cikket kapnak, ami  alapján kell véleményt nyílvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
 • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. A magnós vizsgarész során három különböző feladattal találkozik a vizsgázó. Az első rész a globális értést,ami egy párosító feladat és 1x lehet meghallgatni. A második feladat a komplex értést vizsgálja, igaz-hamis állításokkal, 2x lehet meghallgatni. Az utolsó rész a szelektív értést méri, feleletválasztós teszt segítségével, 1x lehet meghallgatni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga 2 fő vizsgázó között zajlik.

Vissza a lap tetejére!


Angol / Német C1 - felsőfok:

  értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 114 pont 9.00-10.40 (100 perc)
fogalmazási készség 72 pont 10.40-11.40 (60 perc)
írásbeli össz. 186 pont 160 perc
  értékelés kezdés (időtartam)
hallott szöveg értése (magnó) 72 pont 11.55-12.55 (60 perc)
felkészülési idő - nincs
interjú 72 pont kezdés: 13.00 óra után, egyéni időpontok szerint
(20 perc)
prezentáció
vita, véleménykifejtés
összefoglalás
szóbeli össz. 144 pont 60 + 20 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (198 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60 %-os teljesítményt, nemzetközi és magyar részbizonyítványt is kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga részei:

Olvasott  szöveg értés során öt különböző feladat méri az olvasási, illetve a nyelvhasználati készséget:

 • 1. rész: Szöveg mondatokkal történő kiegészítése: egy szöveghez  adott nyolc mondat, melyekből hatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további  két mondat kakukktojás.
 • 2. rész: Szövegértési feladat párosítással, 10 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
 • 3. rész: 8 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis, vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben.
 • 4. rész: Két részből áll:
  a.) Egy hosszú szövegnek négy lehetséges összefoglalóját adják meg, azt az összefoglalót (a-d) kell kiválasztani, ami legpontosabban visszaadja a szöveg tartalmát.
  b) Szókincs vizsgálata:körbeírt jelentés alapján szavak kikeresése a szövegből
 • 5. rész: Hibakeresési feladat.

A levélírás során 2 különböző levelet kell a vizsgázónak elkészítenie. Az első levelet egy központilag meghatározott témában kell megfogalmazni minimum 200 szóban. A második levélnél négy lehetőség közül, egy minimum 150 szóból álló baráti vagy egy hivatalos stílusú levelet kell elkészítenie.

Szóbeli vizsga részei:

 • Interjú a vizsgázók között: a vizsgázók ha  ismerik egymást, kölcsönösen mutatják be a vizsgáztatónak partnerüket, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy kapott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket társuknak.
 • Prezentáció: minden vizsgázónak a vizsgateremben kapott két téma közül egyet kell kifejtenie prezentáció formájában. Előre nem készülhet fel, nincs előre megadva a témakör. A prezentáció után a másik vizsgázó tesz fel kérdéseket, melyekre válaszolnia kell.
 • Vita, vélemény kifejtés: A vizsgateremben a vizsgázók egy mondatot kapnak, ezzel kapcsolatban kell beszélgetniük egymással, el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban.
 • Összefoglalás: A vizsgázónak a vizsgáztató felszólítására maximum fél percben össze kell foglalnia a vizsgázótársa által elmondottakat. Ez a felszólítás a szóbeli vizsga mind a három feladatánál előfordulhat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. Az első rész a globális értést, a második a részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri. Az egyes szövegrészek meghallgatása előtt 30-60 másodperc áll rendelkezésre a szövegértést ellenőrző kérdések áttekintésére.Az első szöveget kétszer lehet meghallgatni, azonban minden hallgatás során más - más feladatra kell válaszolni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik, felkészülési idő nincsen. A vizsga 2 fő vizsgázó között zajlik.

vissza a lap tetejére


 

Ajánljuk magunkat


Nyelvvizsgáznod kell?
Tanulj nyelviskolánkban és vizsgázz nálunk! Tudj meg többet államilag akkreditált nyelvvizsgáinkról! tovább »
Nyelvet szeretnél tanulni?
Nálunk 4-6 fős csoportban, kiváló nyelvtanárral, elérhető árakon tanulhatsz. Válassz magadnak megfelelő nyelvtanfolyamot! tovább »
Egyedi megoldást keresel?
Ha nem tudsz ill. akarsz másokhoz igazodni, akkor nézz szét milyen alternatív oktatást ajánlunk! tovább »
 
   
     
  Métisz Nyelviskola - állami nyelvvizsgahely, angol, német, olasz, spanyol nyelvtanfolyamok
Métisz Nyelvi Központ - engedélyezett felnőttképző intézmény (E-000752/2014)
1161 Budapest, Hősök tere 6. (Zugló, Rákospalota és az Örs Vezér tér közelében)