intenzív nyelvtanfolyam

Ezeket az igen hatékony tanfolyamokat, olyan tanulóknak ajánljuk, akiknek rövid időn belül kell elérniük egy magasabb szintet, vagy nyelvvizsgázni szeretnének belátható időn belül. Ezért ezeknél a tanfolyamoknál nem csak a sűrűbb óralátogatásra kell felkészülni, hanem az azzal járó intenzívebb tanulásra, több házi feladatra és nagy mennyiségű otthoni tanulásra is! Gyakorlatilag a normál csoportok egy egész tanéves, kb. 9 hónapos tananyagát vesszük át kb. 2 hónap alatt! 1 modul, azaz 100 tanóra alatt 1 tankönyvet fejezünk be. A 3 modul tartalmazza a kezdőtől, a középfokú nyelvvizsgáig szükséges tananyagot. Az egyes modulok tananyagai szorosan egymásra épülnek. Az évek során kialakult és jól bevált tanmenet biztosítja a tanulás hatékonyságát.

A nyelvtanfolyam során egyaránt fejlesztjük tanulóink beszéd és íráskészségét, hallás utáni értését és olvasás készségét. A tanfolyam megkezdése előtt nyelvtani szintfelmérő teszt biztosítja a tudásszintileg homogén csoportok kialakulását. A tankönyvek befejezésekor komplex (szóbeli és írásbeli) vizsga van, amelynek eredményéről oklevelet kap a tanuló.

  • nyelvek: angol, német (esetleg: olasz, spanyol)
  • Csoport-létszám: 4-8 fő!
  • Heti óraszám: 3×4
  • Tanítási napok: hétfő+szerda+péntek
  • Napszakok: DE vagy DU
  • Tanórák időpontjai: 8.30-11.45 vagy 16.45-20.00
  • Befizetési modul: 100 tanóra /2 hónap
  • Időszak: ősz, tél és tavasz (nyári intenzívek a nyári tanfolyamok oldalon találhatóak)
  • további infó: nyelvtanfolyamokról
  • aktuális tanfolyamlista