kommunikatív tréning

Normál tanmenet mellet is gyakran érezhetjük, hogy nem merünk megszólalni, mert esetleg nem rendelkezünk a megfelelő szókinccsel, vagy egyszerűen nem vagyunk elég biztosak tudásunkban. Kommunikatív tréningjeink ezt a problémát kívánják megoldani, eltüntetni. A nyelvtanfolyam során fejlesztjük tanulóink kommunikációs készségét, beszédtechnikáját, bővítjük szókincsüket és javítjuk hallás utáni értésüket. Ezen tanfolyamok kedveltsége abból is adódik, hogy a már tanult nyelvtani alapokra épülnek, ezzel is növelve a tanfolyam hatékonyságát. Egy tanfolyam megkezdése előtt nyelvtani szintfelmérő teszt biztosítja a tudásszintileg homogén csoportok kialakulását.

  • Célkitűzése: szókincsbővítés, témakörök, párbeszédek, szituációs gyakorlat, beszédkészség, beszédértés
  • Választható nyelvek: angol, német (olasz, spanyol)
  • Szintek, modulok: közép-haladó, haladó, szinten-tartó
  • Csoport-létszám: 3-6 fő!
  • Intenzitás: 2×2 ill. 1×4 tanóra /hét
  • Befizetési modul: kb. 40-60 tanóra /modul (részletfizetés lehetséges)

A fenti tanfolyamadatok kifejezetten az őszi, téli és tavaszi időszakra vonatkoznak. A nyári időszakra vonatkozó kommunikatív nyelvtanfolyamokról a Nyári tanfolyamok oldalon tájékozódhat. A kommunikatív tréningre vonatkozó egyéb tanfolyami információk megegyeznek a nyelvtanfolyamoknál leírtaknál.