vállalati nyelvtanítás

Amennyiben cége számára fontos az előrelépés, nemzetközi kapcsolatépítés, versenyhelyzeti előnyszerzés, elengedhetetlen a munkatársak, kollégák nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. Vállalati tanfolyamainkat, tréningjeinket az Önök által megjelölt helyszínen vagy akár online térben is megszervezzük az előzetesen megbeszélt időpontokban. A tanórák időpontját és a kihelyezett oktatás egyéb kondícióit is maximálisan a megrendelő igényeihez igazítjuk. Eredményorientált képzéseink hatékonyságát több éves tapasztalatunk és módszereink segítik.

Testre-szabott oktatás kialakítása:

A képzés megkezdése előtt előre egyeztetjük az igényeket, elvárásokat majd a leendő résztvevők szintfelmérése után javaslatot teszünk egy célorientált és egyénileg kialakított tematikára. A résztvevők szintbesorolásán kívül lehetőséget biztosítunk arra, hogy a cég munkatársai munkakörükhöz igazított, testre szabott, szaknyelvvel bővített tudást kapjanak. A csoportok összetétele ill. annak létszáma a vállalat által meghatározottak szerint tovább alakítható. Az oktatás tananyagát szintén a vállalat nyelvhasználati igényeinek figyelembevételével határozzuk meg. A cég által kiválasztott tanulási cél ismeretében javaslatot teszünk a tanfolyamok intenzitására, azaz a tanórák heti gyakoriságára.

Tanfolyamok adatszolgáltatása:

A tanfolyamok adatait pontosan vezetjük és nyilvántartjuk. A tanfolyam adatai kiterjednek: a tanulók teljes névsorára, dátum szerinti hiányzásokra, az egyéni értékelésekre és nem utolsó sorban a tanfolyam tanmenetére. Ezekről igény szerint kimutatásokat készítünk, amit szívesen megosztunk a cég vezetőséggel az előre megbeszélt időszakokra vonatkozóan. A cég számára mindig fontos, hogy a befektetett támogatás megtérüljön, és munkatársai mielőbb hatékonyan tudják használni az idegen nyelvet munkájuk során. Pontos adminisztrációnkkal Ön bármikor ellenőrizheti a haladás ütemét, a részvevők eredményeit valamint a hiányzásokat is.

Óralemondás, módosítás:

Egy vállalat életében előfordulnak váratlan események, egy hirtelen jött tárgyalás vagy egy kolléga helyettesítése. Ilyen esetben lehetőség van -indok nélkül- egyoldalúan módosítani vagy akár lemondani az előre megbeszélt tanórát. Ennek feltétele, hogy ezt csak közvetlenül a tanár sikeres értesítése esetén és min. 24 órával az órakezdés előtt lehet megtenni. Más által átadandó üzenet, SMS, hangposta nem minősül önmagában sikeres értesítésnek.

Leggyakrabban igényelt vállalati kurzusok:

Üzleti szaknyelvvel kiegészített tanfolyam
Pénzügyi szaknyelvvel kiegészített tanfolyam
Munkahelyi szaknyelv oktatása
Kommunikációs tréning (tárgyalástechnika, prezentáció)

Tandíj:

Az árajánlatot minden esetben egyedileg, a cég által elvárt igényekre szabva alakítjuk ki és küldjük meg írásban az igénylőnek. A tanóra díja függhet az idegen nyelv fajtájától, szintjétől, az oktatás időpontjától, intenzitásától, a kijelölt helyszíntől valamint az egyéb elvárásoktól is.

Online ajánlatkérés

A fent felsoroltak alapján, kérjen tőlünk árajánlatot!


  Nyelv

  Szint

  Cél

  Korcsoport
  felnőttjunior (13-18)gyerek (6-12)


  Bp.16.kerületegyéni

  délelőtt:

    7.00-8.30    8.30-10.00    8.30-11.4510.10-11.50

  napközben:

  13.30-15.0015.10-16.40

  délután:

  16.50-18.2016.45-20.0018.30-20.00


  * kötelezően kitöltendő mező